Disclaimer - EARFORCE

On this page you will find the disclaimer of www.earforce.nl, as made available by Earforce. In this disclaimer we indicate under which reservation we offer the information on our website to you.

Intellectual property

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

It is not permitted to reuse audio, text, photo and video material or other materials on this website without the express written permission of Earforce. The intellectual property rests with Earforce.